گرجستان

عکس)اثرات سیل شدید در شهر تفلیس پایتخت گرجستان)

اثرات سیل شدید در شهر تیفلیس پایتخت گرجستان
ادامه

سیل شهر تاریخی تفلیس را فرا گرفت

اثرات سیل شدید در شهر تیفلیس پایتخت گرجستان ...
ادامه
مجموعه نتایج: 2 | نمایش: 1 - 2
مشخصات نویسنده