صفحه اصلی | گرجستان

گرجستان

توفان در گرجستان

بر اثر توفان در منطقه "آجاریای" گرجستان پارک ساحلی تازه تاسیس شهر "باطومی " آسیب شدید دیده
ادامه
مجموعه نتایج: 1 | نمایش: 1 - 1
مشخصات نویسنده