صفحه اصلی | گرجستان

گرجستان

ادعا های جدید جمهوری آذربایجان

"شهر تفلیس شهری آذربایجانی میباشد" ، ادعای مطرح شده در کتب درسی آذربایجان خشم گرجی ها را بر انگیخته
ادامه
مجموعه نتایج: 1 | نمایش: 1 - 1
مشخصات نویسنده