صفحه اصلی | گرجستان

گرجستان

نشانه های از کاهش تنش در روابط گرجستان و روسیه

ما حق نداریم احساسات روسیه را جریحه دار کنیم
ادامه
مجموعه نتایج: 1 | نمایش: 1 - 1
مشخصات نویسنده